En av de föräldrar som reagerar starkt på avslaget är Martin Ungerstedt, som har barn i Europaskolan. Dessutom fick han, likt flera andra, beskedet en dag innan skolstart.

– Jag känner inte till någon som går i Europaskolan och har beviljats skolskjuts och det får mig att känna att kommunen systematiskt motarbetar Europaskolan och barnen på landsbygden, säger han.

Detta är inte första gången Martin Ungerstedt får avslag på sin ansökan. Detsamma hände i fjol.

– Vi hade skolskjuts tidigare, det var förra hösten vi plötsligt fick avslag, berättar Martin Ungerstedt, som tycker att kommunen inte handlar i enlighet med skollagen.

Enligt skollagen kan en elev som valt annan kommunal eller fristående skola än den som anvisats, beviljas skolskjuts under förutsättning att det inte medför organisatoriska och/eller ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Martin Ungerstedts barn blev anvisade till att gå i Malmaskolan respektive Stenhammarskolan, men valde att gå i Europaskolan. Han har svårt att se att en friskola som ligger på samma plats som den anvisade skolan skulle innebära några organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för kommunen.

– Malmaskolan ligger ju på samma plats som Europaskolan och Stenhammarskolan i Flen är ju mycket längre bort från Dunker där vi bor. Hur kan det ha ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser?

– Jag förstår fullständigt att kommunen inte kan ordna skolskjuts åt alla som vill åka åt alla håll och kan innebära extra kostnader, men det krävs fantasi för att få en skjuts till samma adress att vara dyrare bara för att det är en friskola. Jag pratar även med taxiförarna och de förstår ju inte heller vad kommunen håller på med.

Efter det tidigare avslaget i fjol valde Martin Ungerstedt att få beslutet prövat.

– Efter många diskussioner med politiker och tjänstemän så överklagade jag och vann i förvaltningsrätten, men kommunen har överklagat till kammarrätten. Inom några veckor kommer ärendet att tas upp där.

Lena Furén, barn- och utbildningschef på kommunen, svarar att skolskjuts till andra än den anvisade skolan visst kan innebära organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för kommunen, även om den valda skolan ligger på kortare avstånd till bostaden än den anvisade skolan.

– Vi kan ju bara ta ett exempel, även om den ligger på samma plats som den anvisade skolan, så kan det ju vara så att schematiderna skiljer sig åt så att vi måste sätta in extra transporter.

Kan barn inte vänta en stund, eller åka lite tidigare?

– Vi har en tidsaspekt som vi tittar på i enlighet med vårt reglemente om hur långa väntetiderna får vara och det med säkerhet och tillsyn. Ska vi tillmötesgå reglementet för en elev som valt en icke anvisad skola så kan det bli extra kostnader. Men föräldrarna har möjlighet att överklaga om de anser att vi inte gjort rätt bedömning.

Att flera av föräldrarna som fick avslag fick beslutet på samma dag som skolan startade, menar hon kan bero på två olika anledningar.

– Den ena orsaken kan vara beroende på när man själv lämnat in ansökan till kommunen. Den andra orsaken kan vara utifrån vår handläggning. De som har valt en icke anvisad skola handläggs efter att vi har handlagt alla ansökningar med en anvisad skola. Enligt skollagen får det inte uppstå några organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för kommunen, av det skälet blir det längre handläggning där. En icke anvisad skola kan lika gärna vara en kommunal skola, det handlar inte om kommunal eller privat skola.

Men det kan gå snabbare nästa läsår. En effektivisering är på gång, enligt Lena Furén.

– Det vi jobbar med nu och ska kvalitetssäkra till nästa år är att vi ska jobba med e-förvaltningssystem. I dag är det blanketter som gäller, men det ska effektiviseras till e-förvaltning.

Vissa föräldrar har tidigare beviljats skolskjuts till icke anvisade skolor, men nu fått avslag. Vad har förändrats?

– För varje läsår ändras förutsättningarna, parametrarna för var man bor och går i skolan kan förändras. Det kan ju vara så att ett barn har gått i en anvisad skola och bott i närheten, men sedan fått förändrade förutsättningar som andra skoltider. Då innebär det att den som inte går på en anvisad skola kanske inte kan åka med utan att det blir en högre kostnad för kommunen.

För Martin Ungerstedt är frågan om skolskjuts av avgörande karaktär inför valet i september.

– Man kan ha olika värderingar politiskt, men jag tycker att ställningen i den här frågan visar hur de ser på kommuninvånarnas initiativ och omfamnar oss. För mig är det en avgörande fråga, och det tror jag också att det är för många andra som bor i Malmköpingstrakten, säger han.