Som Kuriren berättat tidigare har mannen häktats som misstänkt för flera brott. I första hand har det rört sig om sexuellt ofredande som ska ha begåtts i Flens kommun och om flera minderåriga målsägande.

Inför omhäktningsförhandlingen i Nyköpings tingsrätt förra veckan meddelade åklagaren att utredningen var klar för slutdelgivning. Då får den misstänkte och dennes försvarare ta del av utredningen och eventuellt begära kompletteringar, innan åtal väcks.

Några brottsmisstankar har strukits medan andra har tillkommit. Till den senaste häktningsförhandlingen har misstankar om två fall av sexuellt ofredande lagts till.

Nu är mannen misstänkt för åtta fall av sexuellt ofredande, varav fyra ska ha skett i Flens kommun under juli. Två tillfällen ska ha ägt rum i Katrineholm under våren och sommaren, medan det för två av fallen anges "Sverige" som brottsplats.

Mannen ska i somras ha försökt köpa sex av ett barn i Katrineholm. Han åtalas även för narkotikabrott, olaga hot och övergrepp i rättssak.

16 påstådda fall av sexuellt ofredande har enligt åklagaren inte gått att bevisa, då ord står mot ord och det saknas tillräcklig stödbevisning.

Enligt mannens försvarsadvokat nekar han till brott. "Han har lämnat rimliga förklaringar till händelserna bakom gärningspåståendena", skriver advokaten i ett överklagande av häktningen.

Åklagaren har nu till den 15 november på sig att väcka åtal. Annars måste en ny häktningsförhandling hållas.