Ett flertal elever pendlar varje skoldag mellan Sparreholm och Malmköping och efter att ha klivit av bussen på hemvägen vid hållplats Åsen tvingas de korsa den vältrafikerade väg 53 för att ta sig in till samhället. Problemet med trafikfaran har föräldrar påtalat i flera år, men något gehör ser de inte att få i närtid. Det stod klart sedan frågan om gång- och cykelvägar i kommunen togs upp på fullmäktige i torsdags.

– Det tar lite längre tid än vi helst skulle önska, konstaterade då Greta Suvén, ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Kommunen håller på att rita ett sammanhängande cykelnät över Flens tätort och ska så göra i kommunens övriga orter också. Men när det gäller statens vägar, så som till exempel väg 53, är kommunen beroende av Trafikverket. När det gäller att åtgärda busshållplatsen vid Åsen planerade Trafikverket att åtgärda det 2021, men osäkerhet kring finansiering har gjort att det är ovisst när projektet kan genomföras.

Artikelbild

| För ett drygt år sedan skrev kuriren om Centerpartisten och Sparreholmsbon Jenny Hammarlunds oro för trafikförhållandena vid busshållplatsen Åsen.

– Trafikverket ska försöka lösa det och återrapportera till oss om hur det går. Vi följer ärendet och puttar på, säger Greta Suvén.

Enligt Suvén är Trafikverkets planer att anlägga en cykelväg från hållplatsen till anslutande väg vid vattentornet eller Skarvnäsvägen. Det ska även anläggas cykelparkering samt en övergångspassage över väg 53.

– Det här är akut och farligt och har varit det i några år nu. Det är jobbigt att höra att de inte kan komma på en billigare lösning så länge, säger frågeställaren Jenny Hammarlund (C).