Anders Berglöv lämnade kommunalrådsposten för fem år sedan men återkom i våras. Nu är han åter partiets förstanamn och beredd på fyra nya år åtminstone i kommunfullmäktige. Men återkomsten var inte självskriven.

– Jag kände nog att jag hade haft min tid i politiken och gjort min plikt. Men på grund av olika omständigheter ställde jag upp. Från partiets sida tyckte man väl att min erfarenhet var viktig.

Men Anders Berglöv betonar att yngre i partiet måste få större plats och att han är beredd att stötta dem.

Artikelbild

Anders Berglöv.

– En del av min återkomst bygger på att vi i Socialdemokraterna måste göra en generationsväxling.

De viktigaste frågorna för Socialdemokraterna lokalt är arbetslösheten, skolans fortsatta utveckling, de äldres situation och bostadsfrågor.

[fakta nr="4"]

Hur ska ni komma åt arbetslösheten?

– Det finns inte så många dunderkurer. Det handlar om samarbete mellan kommun, arbetsförmedling och näringsliv. Näringslivet har brist på arbetskraft med rätt kompetens samtidigt som många går arbetslösa. Det är en svår nöt att knäcka. Där är vi inte hemma än men vi måste göra ett bättre jobb.

I Socialdemokraternas valprogram står det att de vill att utbildningsnivån i kommunen ska öka och att fler ska läsa vidare efter gymnasiet.

Hur vill ni utveckla skolan?

– Vi har lagt mycket kraft på skolan de senaste två mandatperioderna. Det har varit stora strukturförändringar. (Skolor har lagts ned, elever har flyttats till andra skolor, friskolor har startats och till hösten står den nya kommunala grundskolan i Flens tätort klar, red, anm.) Nu tror jag att arbetsro är ett nyckelord i skolan. Nu får vi tro på det vi gör, låta våra lärare jobba och stötta med det vi kan. Vi ska stötta med resurser, tekniska förutsättningar, lokaler och kanske öka andelen behöriga lärare.

Vad vill ni göra när det gäller äldreomsorgen?

– Det är en ansträngd situation för hemtjänsten.

Vad vill ni göra åt det?

– Delvis är det en resursfråga men jag tror att det är ett område där vi bör vara observanta. Det handlar både om resurser och hur vi agerar i vår roll som arbetsgivare.

När det gäller området bostad tror Anders Berglöv att kommunen i första hand ska satsa på att tillskapa hyresrätter.

– Dels för att utöka omflyttningen i kommunen, dels för att få folk att flytta hit.

På längre sikt tror han också att det behövs bostadsrätter och att kommunen behöver detaljplanelägga villaområden.

– Man måste få i gång ett flöde så att folk flyttar hit, men det är ändå en helt annan situation på bostadssidan än när jag lämnade politiken för fem år sedan. Det har infunnit sig en viss stabilitet.

Vad vill Socialdemokraterna göra för att förbättra integrationen?

– Arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser är det man kan göra. Det är klart att Flen efter den stora invandringen till Sverige 2015 har haft en hög ansträngning, men vi kommer att klara det här också.

Vill ni satsa extra resurser på integration?

– Vi kommer nog att satsa de resurser som krävs. Vi kanske kan kombinera arbetsinsatser och utbildningsinsatser. Vi måste gå hand i hand med andra myndigheter för att klara det.

När det gäller miljön vill Socialdemokraterna satsa på en solcellspark så att kommunen kan producera egen el. Enligt Anders Berglöv gäller det att ha miljön i åtanke också vid olika slags upphandlingar kommunen gör.

– Miljöpolitiken är en kontinuerlig process, ett kunnande man måste använda sig av inom olika områden.

[fakta nr="2"]

I Socialdemokraternas valprogram saknas punkter som rör kulturen.

– Men majoriteten har drivit frågan om att bilda ett kultur- och föreningsutskott för att bättre samordna kulturfrågorna och bidragsfrågorna som rör kulturföreningar.

Hur ska ni finansiera era olika satsningar?

– De får finansieras när utrymme finns. Jag tror inte att man ska lova guld och gröna skogar.

Så det ni nu lovar i valprogrammet är det inte säkert att det finns pengar till att genomföra?

– Så är det alltid. Sedan kan man omprioritera.

Vill ni höja skatten?

– Det har vi inte diskuterat i dagsläget. Vi ligger så pass högt redan i Sverige. Man ska inte utesluta en skattehöjning men i dag ser vi inte det som en lösning.

Varför ska man rösta på Socialdemokraterna?

– För att vi är ett parti som kan ta ansvar för vår kommuns utveckling, även i svåra tider.

Vilka partier kan du tänka dig att samarbeta med?

– Jag kan nog samarbeta med de flesta men jag har svårt ideologiskt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Jag tror att vi får ha en stor öppenhet med det valresultat som kommer. Jag tror att det kommer att bli dött lopp mellan tre större partier i riket. Vi är en kommun som påverkas mycket av rikstrenden.