I dag sammanträder kommunfullmäktige i Flen för att bland annat utse Anders Berglös ersättare som kommunstyrelsens ordförande. På dagordningen finns dock även ett extraärende som tillkommit med anledning av den uppkomna situationen kring coronaviruset. 

Punkten handlar om "revidering av taxor och avgifter för att möjliggöra åtgärder för att mildra effekter för lokala företag av corona/covid 19 samt förslag till ägardirektiv till de kommunala bolagen".

Totalt är det nio taxor som föreslås sänkas eller efterskänkas, bland annat renhållningstaxan för Flens kommun, taxan för Flens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt taxan för sotning och brandskyddskontroll.

Artikelbild

| Håkan Bergsten, kommunchef i Flen.

– Det är självklart att försöka hitta lösningar för att underlätta för näringslivet och föreningslivet, säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flen.

Dessutom föreslås Flens kommunfastigheter, Flens Bostads och Framtidsbruket att ge anstånd eller förlänga betalningstider på hyra i lokaler för företag och lokala föreningar.

– Vi får signaler från näringslivet och vi får ta små steg i taget och hela tiden se vad vi successivt kan lyfta fram. Det här såg vi att vi snabbt kan åtgärda, säger Håkan Bergsten.

Extraärendet innehåller utöver det en rad andra punkter med mål att mildra effekterna för lokala företag och föreningar. Bland annat möjlighet till förlängda tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden och möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.