Fram till år 2011 var Thomas Tilly kristdemokrat. Han representerade partiet lokalt i Flens kommun och var också en tid engagerad i landstingspolitiken. Den senaste mandatperioden har Thomas Tilly däremot varit Miljöpartiets andranamn i kommunfullmäktige. Även detta val är han Miljöpartiets andranamn.

– Jag gick ur Kristdemokraterna för att jag ansåg att den kristdemokratiska linje som var då, 2011, hade gått alldeles för mycket åt höger. De hade skippat många kristna värderingar. I början av 90-talet, när jag gick med i Kristdemokraterna, var basen mer human. Då drev de frågor mer utifrån kristna värderingar, det handlade om flyktingpolitik och äldrepolitik, enligt Thomas Tilly.

Det var partiets politik på riksplan som Thomas Tilly inte kunde stå bakom.

Artikelbild

Tidigare kristdemokrat, nu miljöpartist. Thomas Tilly gick ur Kristdemokraterna 2011 och gick med i Miljöpartiet ett år senare.

– Lokalt hade vi inga meningsskiljaktigheter. Jag tycker att det har varit bra att Kristdemokraterna har varit med i den koalition vi haft nu i Flen. (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, red. anm.) Det har varit en stabil regeringsgrund.

Efter att Thomas Tilly hoppat av Kristdemokraterna stod han utanför politiken helt och hållet i ett år. Sedan gick han med i Miljöpartiet och till valet 2014 var han med i valrörelsen.

Hur var det att byta parti?

– Det var inga problem. Efter att jag pratat med de andra kristdemokraterna tyckte de inte att det var något problem. Miljöpartiet tog hand om mig utan några bekymmer. Jag har inte fått några återverkningar på bytet.

Du kände aldrig att du svek dina kristdemokratiska väljare?

– Dels tror jag inte att jag har varit ett framträdande namn på det sättet. Dels är kommunpolitiken pragmatisk. Här har man kunnat prata över blockgränser och partigränser utan att ha känt att man har gått över en linje.

Kan väljarna lita på att du stannar i Miljöpartiet?

– Det finns säkert saker som jag skulle kunna diskutera med Miljöpartiet på riksplan, men nu tycker jag att de har fokus på klimatet. Det var lite spretigt tidigare. Nu är jag miljöpartist.

Varför blev det Miljöpartiet?

– Miljöfrågorna är något som jag har drivit även som kristdemokrat. Sedan har miljön blivit en mer springande punkt. I dag har andra frågor koppling till miljöfrågorna.

Men samtidigt som Thomas Tillys engagemang i Miljöpartiet tilltog efter valet 2014, avtog en annan miljöpartists engagemang i partiet. Nils Hollman lämnade Miljöpartiet och gick med i Liberalerna i stället. Nu är han på plats fem på Liberalernas lista till valet.

– Jag har ett specialområde, miljö och förnyelsebar energi. Detta försvann ur intresset för Miljöpartiet. Man ville fokusera på andra frågor. Det var ett större engagemang för de frågorna i Liberalerna. Liberalerna hade också större intresse för mitt andra område, äldrehanteringen, enligt Nils Hollman.

Hur var omställningen att byta parti?

– Under tiden i Miljöpartiet hade vi haft mycket med Liberalerna att göra. Det gjorde att det blev en odramatisk övergång. Det ena partiet släppte och det andra tog emot. Visst fanns det skillnader men jag och Berit Hyllbrant (Liberalerna, red.anm.) var i många frågor överens i kommunfullmäktige när det gällde miljö och skola, säger Nils Hollman.

Var det inte att lura väljarna när du var med i ett parti före valet 2014 och sedan gick med i ett annat efter valet?

– Jag fanns inte med på Miljöpartiets lista till valet. Det sista halvåret marknadsförde jag mig inte som miljöpartist. Men det var ingen sådan konflikt att jag blev en politisk vilde. Jag vill påstå att det var en skilsmässa i samförstånd, säger Nils Hollman.

Kan du rekommendera andra, som inte längre känner sig hemma i sitt partis politik, att byta parti?

– Det måste vara upp till var och en. Det måste vara upp till själ och hjärta, det måste det, säger Nils Hollman.