Fastighetsmäklarinspektionen har granskat ett ärende kopplat till Flens kommun. Enligt anmälan har kritik framförts gällande en mäklares, som är aktiv i Flens kommun, marknadsförda pris på en fastighet. Anmälaren anser att mäklaren har använt ett så kallat lockpris. Det innebär att ett förmedlingsobjekt marknadsförs på så sätt att dess pris skiljer sig väsentligt från antingen vad markvärdet är bedömt att vara, eller under det pris som säljaren av förmedlingsobjektet kan tänka sig att acceptera. Mäklaren anser att han inte arbetar med lockpriser.

Fastighetsmäklarinspektionen har gjort en riktad granskning i bedömningen av fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen. Enligt inspektionen har mäklaren i fråga angett skälen för sin bedömning av fastigheten och förklarat varför det marknadsförda priset på fastigheten understiger det slutgiltiga försäljningspriset med 45 procent. Fastighetsmäklarinspektionen kan inte med säkerhet säga att det har varit fråga om vilseledande prisuppgift. Därför har de valt att avskriva ärendet.