Ett gångfartsområde innebär att bilister får köra i området på gångtrafikanternas villkor, med andra ord har de fotburna företräde och kan korsa gatan var som helst i området och bilarna förväntas stanna. Den högsta tillåtna hastigheten i området är gångfart, vare sig det finns gångtrafikanter i närheten eller inte. Vilken hastighet som gäller står inte i lagen, men generellt sätt menas med gångfart ungefär sju kilometer i timmen.

– Biltrafiken där får existera på de gåendes villkor, helt enkelt, säger Björn Rabenius, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun.

Det finns fyra lokala föreskrifter om gångfartsområde i Flens kommun; Norra kungsgatan/Drottninggatan, Bergsgatan i Flen, en del av Tegelvägen i Flen samt Landsvägsgatan i centrala Malmköping.

Artikelbild

På Norra Kungsgatan är det huvudled fram tills gångfartsområdet, något som kan förvirra trafikanter. På en huvudled har all korsande trafik väljningsplikt, men när man kör in i ett gångfartsområde så gäller högerregeln i de fall ett fordon korsar en annan körbana. Detta innebär i praktiken att fordon som ska ut på Norra Kungsgatan från Drottninggatan ska släppas fram utav fordon som kommer från vänster på gångfartsområdet.

Varför har man valt att ha ett gångfartsområde här?

– Jag var inte med när beslutet togs, men generellt sett så brukar man vilja värna gångtrafikanterna och för att inte stänga ute biltrafiken helt så kan man göra såhär. Det finns flera lyckade exempel på detta runt om i landet, säger Björn Rabenius.

Får ni ofta klagomål när det gäller den här korsningen, med köer och liknande?

Artikelbild

– Ibland är det så att människor hör av sig och vi har såklart upplevt det själva. Det beror på att det är en ganska stor trafikmängd där under vissa tider, exempelvis vid lunch. Jag tror inte det beror på att det är ett gångfartsområde som köerna skapas av, utan det handlar om att det är mycket trafik som behöver ta sig över området och att det i nuläget inte finns så många alternativ i och med att järnvägen skapar en form av barriär.

Jobbar ni på förvaltningen med att lösa trafikproblemet?

– Ja, både på kort och på lång sikt så ser vi över det här. Vi jobbar ju med att styra bort trafiken från den korsningen i den mån som det går. Nu finns det inte så många alternativ för att korsa järnvägen, men på lång sikt så vore det bra att få till en till järnvägsövergång, säger Björn Rabenius.