Liberalernas lista till kommunfullmäktige toppas av Sparreholmsbon Berit Hyllbrant, som har varit aktiv inom partiet i över 40 år. Det började med att hon engagerade sig i skolfrågor på landsbygden 1976.

– Har man inte en bra skola försämras ens framtidsmöjligheter. Jag har engagerat mig i tillkomsten av Europaskolan och har försvarat att skolan i Sparreholm finns. Det som tilltalade mig var att fria individer skapar ett bättre samhälle och det är min absoluta synpunkt. Liberalerna står just för frihet och fria individer.

Vad vill Liberalerna göra för skolan i Flen?

Artikelbild

Berit Hyllbrant har varit engagerad i den lokala politiken sedan 1976, då hon flyttade till Sparreholm och började intressera sig i frågor som rörde ortsutveckling och skola.

– Att kunna forma och välja sitt eget liv bygger på en bra skola och ett fritt skolval. Vi vill att alla skolbarn ska kunna välja vilken skola de ska gå i. I dag är man anvisad enligt närhetsprincipen, man ska gå i den skola som ligger närmast bostadsorten, och då är det uppenbart att det blir segregation.

L är inte negativa till den nya skolsatsningen i kommunen, med bland annat en ny storskola. Men en eventuell nedläggning av landsbygdsskolorna, är något som partiet motsätter sig starkt.

– De småskolor som finns i kommunen i dag måste finnas kvar, för det måste finnas ett komplement till en storskola. Alla barn är olika och det krävs olika typer av skolor.

För att barnen ska kunna gå i skolor som ligger en bit bort från den egna bostaden, vill Liberalerna införa gratis bussresor för skolbarn. Detsamma gäller pensionärerna.

– Det är en del av friheten som vi som parti står för. Vi är en landsbygdskommun där många människor bor ocentralt. Äldre måste kunna ta sig till aktiviteter av olika slag. Därför vill vi också att alla pensionärer ska ha fria bussresor.

När det gäller äldreomsorgen vill Liberalerna införa lagen om valfrihetssystem, LOV, och överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

– Vi vill ha valfrihet inom äldreomsorgen, människor ska kunna välja vem som kommer hem till en och tar hand om en. De som önskar bör kunna välja släktingar och vänner också, vi tycker att man borde kunna anlita anhörigvårdare.

Bland partiets viktigaste frågor finns också bostadsmarknaden. Liberalerna vill att kommunens bostadsbolag FKAB blir mindre och att man i stället ger större utrymme åt privata aktörer. Att öka byggandet i kommunen kan lösa platsbristen på äldreboenden samt motverka trångboddhet och därmed bidra till en lyckad integration, menar Berit Hyllbrant.

– Vi har bostadsbrist, det måste byggas mer i vår kommun. Bostadsbolaget har inte pengar och resurser. Vi vill att de ska sälja av vissa delar så att de ska få kapital och rusta sina bostäder. Det är också väldigt viktigt att byggbara områden kan upplåtas till andra aktörer som har råd att bygga.

Hur ska ni finansiera dessa satsningar?

– Skolorna finansierar sig själva. Bussresorna kan kosta en del, men friheten måste försvaras. De barn som inte väljer att gå i skola i Flen kostar också, kommunen förlorar sin skolpeng. Man kan inte säga att man inte ska göra något för att allt kostar, då blir det stagnation. Vi måste utveckla samhället. När det gäller byggandet så är det inte kommunala pengar om man öppnar upp för andra aktörer.

Vad vill ni göra för arbetslösheten?

– Det handlar om en bra skola och ett aktivt näringsliv. Näringslivet måste sänka tröskeln för människor att komma in på arbetsmarknaden. Vi tycker att det är rimligt att en arbetsgivare betalar lägre när man inte jobbar optimalt, det är inte något konstigt. Att man samkör studier med jobb vore bra för att kunna använda sina kunskaper och visa vad man går för. Om man har jobbat i ett företag och sedan får en fast anställning så lyder man under samma avtal som övriga anställda.

Varför ska man rösta på ditt parti?

– Därför att vi är originalet. Alla partiet på mitten kallar sig för liberaler, eftersom det betyder människans frihet och att man står upp för mänskliga rättigheter. Varför rösta på en kopia? Det är vi som är liberalerna och i den här tiden av oro i världen så måste det finnas ett starkt liberalt parti.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Allt utom Sverigedemokraterna går, det handlar om samarbete. De står för allt vi inte står för, och tvärtom. Man angriper öppet samhället och människor och uttrycker sig rasistiskt på hög nivå och liberalerna är så långt ifrån rasism som man kan komma. Man kan inte förena eld och vatten, det finns inte.