Enligt kommunens nuvarande upphandling är det inte möjligt att köpa lokalt kött. Men i samband med den nya upphandlingen, som börjar gälla från november, kommer det vara möjligt.

– Vi har sett hur vi kan göra för att kunna stötta de lokala köttproducenterna till hösten. I den nuvarande upphandlingen fanns inte den möjligheten. Men i den nya kommer vi kunna göra det, säger Monika Holm, måltidschef på Flens kommun.

Tanken är också att det, i och med den nya upphandlingen, ska hållas någon form av pedagogisk verksamhet där elever och förskolebarn besöker bondgårdar eller får besök av bönder, för en större medvetenhet.

Men de bönder som har drabbats allra hårdast av torkan, kan behöva stöd innan hösten. Kommunen har därför diskuterat hur man kan stödköpa lokalt kött redan nu.

– Den här extrema värmen och torkan som är har slagit hårt mot lantbrukare. Vi har kommit överens med vår nuvarande leverantör om att kunna stödköpa kött från de som får problem redan nu, även om det blir i mindre volymer.

Nu har kommunen gått ut med information till de lokala köttproducenterna, och väntar på att de som behöver stöd ska höra av sig.

– Vi ser över hur vi ska hantera det och ska påbörja en dialog med de som kommer att höra av sig. Vi får se hur många det är som kommer att behöva vår hjälp.

Bonden Carl Landsberg, som var en av de första som kontaktade kommunen efter att informationen nått honom, har funderingar kring hur stödköpet ska fungera i praktiken. Köerna till slakterierna är rekordlånga.

– Man får ju vänta till 2019 och vet inte ens när man får slakta under 2019 om man ställer sig i kö nu. Jag var tidigt ute och har slakt i år, men hur gör man annars? Jag kommer bli tvungen att slakta fler om jag inte får ihop fodret. Mitt förslag är att kommunen tar kontakt med slakterierna, allt vi gör måste ju gå genom dem.

Monika Holm menar att kommunen just nu tittar på vilka möjligheter som finns samt hur stort behovet av utökad slakt är hos de lokala köttproducenterna.

– Vi har gjort det möjligt nu med stödköp, men det betyder inte att vi har löst alla problem. Vi måste se hur vi ska göra det och vilka förutsättningar som finns. Det är det vi håller på att se över nu.