Under början av veckan har Stenhammarskolan haft temat "Kärleken är fri". Eleverna i årskurs åtta har tittat på en teater med samma namn och under veckan har det varit flera olika aktiviteter på skolan.

‒Vi har haft klassrumsövningar där vi har pratat om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vi har också haft diskussioner kring hedersrelaterat våld och vad det innebär, säger Ulrika Borg, kurator på Stenhammarskolan.

Under klassrumsövningarna har eleverna också fått ta ställning till olika påståenden.

‒Det har varit frågor som "får föräldrar läsa barnens sms", "får man slå sina barn" och "är det viktigt att ha ett gott rykte". Sedan har de elever som har velat få berätta varför de tycker som de gör, säger Ulrika Borg.

Vid ett informationsbord har representanter från bland annat socialtjänsten, kvinnojouren Malva och polisen varit på plats för att prata med elever. Eleverna har också fått information om vart de kan vända sig om de behöver prata med en vuxen.

Varför är det här viktigt för eleverna?

‒De ska känna till sina rättigheter, att de har rätt att själva bestämma vem de ska vara med och att de har rätt att få sin röst hörd. De ska veta att deras kropp är deras egen och att de bestämmer över den, och att våld och hot inte får förekomma, säger Ulrika Borg.

Temaveckan är en del av Rädda Barnens projekt "Det handlar om kärlek". Projektets syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolelever, men projektet fokuserar också på andra typer av övergrepp och förtryck.