Det tog länsstyrelsen i Sörmland över fyra år innan man kunde sätta ner foten och slå fast att den tidigare statsministern Göran Perssons brygga vid gården i Flen strider mot strandskyddsbestämmelserna.

Flytbryggan ligger vid Göran Perssons och hustrun Anitra stens lantegendom Torp i Flens kommun.

Länsstyrelsen fick in en anonym anmälan om bryggan på hösten 2013 och har nu kommit fram till att den måste rivas. Annars måste paret Persson/Steen betala 25 000 kronor i vite, uppger SVT.

Göran Persson har sedan tidigare fått rätt att uppföra en sjöbod vid samma strand.

Länsstyrelsens bryggbeslut har överklagats till domstol. Advokat Elin Skeppstedt för Göran Perssons talan.

– Som vi ser det ger lagen sedan gammalt den som äger en lantbruksfastighet med eget vatten och fiske rätt att ha båt och brygga för gårdens behov. Det har vi försökt förklara för länsstyrelsen, men länsstyrelsen har meddelat att man vill testa lagens gränser. Då har vi fått uppdraget att överklaga, säger hon till SVT.