Om du tar kunskapsprov och körprov med mål att till exempel ta körkort för privat bruk och körkort för yrkesmässig trafik måste du betala en avgift. Den detaljen missade en Flensbo i 20-årsåldern tidigare i år, medvetet eller omedvetet. De obetalda räkningarna ledde hela vägen till domstol. 

I domen från tingsrätten konstateras att Flensbon tog sitt första kunskapsprov, samt fotograferade sig, hos Trafikverket i början av februari i år. Därefter följde fem ytterligare kunskapsprov hos Trafikverket i slutet av samma månad. Vid ett tillfälle genomförde Flensbon även ett körprov med Trafikverkets bil. Det avslutande kunskapsprovet gjorde Flensbon hos Trafikverket i början av mars.

Enligt lag har Trafikverket rätt att ta ut avgifter vid kunskapsprov, körprov och fotografering. Fakturor skickades ut till Flensbon men de hann dock förfalla utan att ha betalats. Då skickades även skriftliga betalningspåminnelser, även de utan resultat, och till sist ett inkassokrav i mitten på mars. Betalning uteblev fortsatt och ärendet lämnades då över till Kammarkollegiet för indrivning.

Flensbon bestred betalning men till slut träffades parterna för att komma fram till en förlikning som skulle stadsfästas i en dom. Resultatet blev att Flensbon döms att betala 6 605 kronor till Trafikverket uppdelat på två betalningar. Minst 3 303 kronor ska vara betalda senast den 30 december i år. Resten senast den 31 januari nästa år.