Att Flensbon hade pornografiskt material hemma, ledde till misstankar om att han även hade barnpornografiska bilder.

Vid en undersökning i juni 2017 visade sig misstankarna stämma. Totalt upptäcktes 38 barnpornografiska bilder, på tre datorer och en CD-skiva. Elva av bilderna är särskilt grova.

Mannen har hävdat att bilderna funnits där eftersom andra personer använt datorerna. Nyköpings tingsrätt ser detta som en efterhandskonstruktion och dömer mannen för barnpornografibrott.

I samtal med frivården har mannen även medgett att han haft ett par barnpornografiska bilder.

Mannen har dömts för smuggling 2018. Fängelsepåföljden han fick då ska även omfatta den nya brottsligheten.