Flen Världsorkester, vars musiker kommer från olika delar av världens hörn, har funnits i två år.

Lutte Berg, som själv har italienskt påbrå, är initiativtagare och orkesterledare.

‒Det här visar att vi är på rätt spår. Utmärkelsen är inget vi hade räknat med, säger han.

Artikelbild

Patrik Uhlmann, ledamot i Sörmlandsakademien, och Jacqueline Hellsten, ständig sekreterare i Sörmlandsakademien.

Orkestern har över 30 musiker i olika åldrar som bland annat kommer från Syrien, Algeriet, Albanien, Sudan och Etiopien. Totalt finns tolv nationaliteter representerade i orkestern.

Både de instrument som används och den musik som spelas har influenser från de olika kulturerna. Såväl proffs som amatörer är välkomna att spela i orkestern.

‒Det är öppna dörrar och alla får vara med. I orkestern finns alla politiska färger, olika religioner och de som inte tror på någon religion. De problem som kan uppstå mellan olika personer ute i samhället finns inte här, säger Lutte Berg.

Orkestern kommer snart att släppa sin första skiva, den heter Mosaik, ett namn som speglar hur de olika nationaliteterna och erfarenheterna från musikerna samlas och blir till ett.

Artikelbild

Hassan Saidali och Kristi Myhedin spelar i orkestern. Farid Kawoosh har målat den avbild av orkestermedlemmarna som syns i bakgrunden.

På frågan om vilka utmaningar orkestern ställs inför svarar han att han knappt ser några.

‒Men det är bra att ha förståelse för olika personers kulturer och hur man tacklar vardagen i olika länder.

Artikelbild

Flen Världsorkester.

Patrik Uhlmann är ledamot i Sörmlandsakademien.

‒Det var inget svårt val. Musik är ett språk som alla talar och det är viktigt att det finns eldsjälar som Lutte Berg, säger han.

Kristi Myhedin spelar gitarr och var en av de första som gick med i orkestern.

‒Vi har blivit som en familj. Det handlar inte bara om musiken, det är också ett sätt att lära känna folk på. Man börjar prata om musiken och det leder sedan samtalen vidare. Under tiden vi har spelat tillsammans har vi lärt oss vad vi kan, och vi blir bara bättre och bättre säger han.

Utmärkelsen Årets Sörmlänning delas ut av Sörmlandsakademien. Årets Sörmlänning kan vara såväl en person som ett företag eller en myndighet som verkar inom ett antal områden. Dessa områden är industri och handel, jord och skogsbruk, konst och kultur och besöksnäring.

Sörmlandsakademien grundades 1968 på initiativ av prins Wilhelm, hertig av Sörmland. När prinsen och de andra medlemmarna gick bort lades Sörmlandsakademien ner, för att sedan återuppstå igen 2009.