Kommunens socialnämnd har tidigare skickat in en anmälan enligt lex-Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har efter utredning beslutat att avsluta ärendet, som inte kommer att få några påföljder.

Anmälan berör en händelse då personal från en verksamhet med personlig assistans inte dök upp hos en assistansberättigad person. Följden blev att personen inte fick någon personlig assistans. Enligt socialnämndens utredning var orsaken till händelsen ett missförstånd med en vikarie. IVO skriver även att nämnden planerar en utveckling av vikariecentrum som kommer att ha kontroll över eventuella bemanningsavvikelser.