Pensionärsföreningen SPF i Flen höll under onsdagseftermiddagen i en politisk debatt på biblioteket. Alla partier hade hörsammat inbjudan. Moderator var tidigare A2000-politikern Lars Falk, som är med i SPF.

Frågestunden inleddes med att alla partier fick berätta kort om sin äldrepolitik. Anna Jernemalm, KD, berättade bland annat att hennes parti vill öppna möjligheten för personal att driva äldreboenden. Sverigedemokraten Göte Nilsson talade om att hans parti vill anställa en oberoende äldreombudsman. För Socialdemokraterna satt Daniel Ljungkvist i panelen och berättade att partiet vill att de äldre som använder kommunens tjänster, inte ska behöva träffa lika många olika människor ur personalen som nu. Detta ska uppnås genom omvårdnadspersonals rätt till heltid. Centerpartiet vill ha trygghetsboenden och anser att boenden behövs i hela kommunen.

– Har man bott i Bettna eller Sparreholm är det där man vi bo i trygghetsboende också, sa Karina Bundgaard Krogh, C.

Per Grönlund, från det nybildade partiet Rättvisa i Flen, sa att han ville se äldreboenden där både brukare och personal ska kunna vara på ett bra sätt. Moderaten Lotta Finstorp sa bland annat att hennes parti vill ha fler trygghetsboenden och att det ska vara boenden man kan flytta till utan att det krävs ett biståndsbeslut. Från Miljöpartiet talade Greta Suvén.

– Vi vill förenkla möjligheten att flytta till särskilt boende om man själv vill, utan biståndsbeslut, sa Greta Suvén.

Inger Andersson, V, talade om vikten av kompetent personal på särskilda boenden. Berit Hyllbrant, L, pratade om att äldres kompetens borde tas till vara i arbetslivet.

Det var när ämnet LOV, lagen om valfrihet, kom upp som debatten kom i gång. På frågan om vilka partier som ville ha LOV svarade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna nej, Miljöpartiet svarade inte alls och resten av partierna svarade ja.

Den koalition som har styrt nu, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, berättade när de kom till makten att de ville utreda om Flens kommun ska ha LOV i hemtjänsten. Om LOV blir verklighet skulle det betyda att andra aktörer än Flens kommun kan driva hemtjänst.

– Det har gått fyra år med ett löfte som inte har infriats. Det ger en bild av hur viktig majoriteten tycker att frågan är, sa Berit Hyllbrant, L.

– Om ni har en bil väljer ni bilverkstad och ni kan välja vårdcentral, men vid hemtjänst väljer vi vilka som ska komma hem till er, sa Lotta Finstorp, M, som också förordade LOV.

Från den styrande majoriteten svarade Anna Jernemalm, KD, och Karina Bundgaard Krogh, C.

– Jag sitter i majoriteten men tycker att det har varit en otrolig långbänk. Vi tycker inte att LOV ska begränsas till hemtjänst. Vi är absolut för valfrihet inom äldreomsorgen, sa Anna Jernemalm.

– Vi tror fortfarande mycket på valfriheten men sedan handlar reell politik om kompromisser, sa Karina Bundgaard Krogh.