Som tidningen skrev om för en månad sedan (publicerat 170901) har Flen valts ut som en av sex platser runt om i världen där vattenkvalitetsprover ska tas som en del av ett globalt miljöprojekt finansierat av EU. Projektet går under namnet Ground Truth 2.0.

Testerna görs av forskarna tillsammans med medborgare som fått anmäla sitt intresse och resultaten skickas in till Stockholms universitet.

‒Det är värdefullt att många bidrar till en överblicksbild av vattenkvaliteten i kommunen, säger Teresa Cerratto-Pargman, projektledare vid Stockholms universitet.

I Skebokvarn kommer medlemmar i Änggärdets gårdsgemenskap att tillsammans med forskarna testa vattnet på gården och vid bron utanför Bygdegården. Men även på andra platser kommer insamling att ske.

I Skebokvarn börjar provtagningen klockan 15 på söndag, därefter samlas man på Bygdegården för inmatning av resultaten och då ges det även tid att ställa frågor till forskarna.

Metoden att samarbete med lokalbefolkning kallas på engelska Citizen science observatory och ger medborgarna möjlighet till en aktiv roll när det gäller datainsamling i sitt närområde.

Resultatet från vattentestningen kommer att bli tillgängligt för invånare och beslutsfattare och kan bidra till att skydda sötvattnet i Sverige och på andra ställen i världen.