Bevattningsförbudet som omfattar hela kommunen råder dygnet runt och innebär att man inte får använda det kommunala vattnet till att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang samt fylla eller byta ut vatten i pooler.

Enligt Sörmland vatten, har förbudet införts på grund av att förbrukningen av det kommunala vattnet har varit större än normalt under de senaste veckorna.

– Vi har tagit det beslutet för att vi ser att det tas ut så pass mycket vatten nu när det är varmt ute, säger Pernilla Stråle, kommunikatör på Sörmland Vatten.

Hon menar att det i dagsläget inte finns någon större risk för vattenbrist i Flens kommun i dag. Beslutet som nu har tagits, är enbart en åtgärd för att kunna leverera vattnet i vanlig ordning.

– Det handlar bara om att det varit stora uttag. Vi vill ligga steget före och säkerställa att vi kan leverera så mycket vatten som vi önskar. Det finns absolut ingen risk nu, utan bevattningsförbudet är mer än åtgärd för att det ska kunna fungera som vanligt.

– Vi märker att vattnet inte hinner tillbaka, det ska ju renas också, säger Pernilla Stråle.

Bevattningsförbudet, som också har införts i Vingåkers kommun, gäller tillsvidare och omfattar inte de som använder vatten från egen brunn.