‒Vi har fått in 51 intresseanmälningar från elever som går ut årskurs 9 i vår. Det är fler än vi har platser just nu så det är inte säkert att alla kan beredas plats, varnar Jonny Grundelius, arbetsmarknadscoach på Viadidakt.

‒Det handlar inte om pengarna utan helt och hållet om att få fram tillräckligt med platser. Vi jobbar på detta just nu, det kräver ju också att det finns handledare. Räcker inte platserna så får vi lotta.

Precis som för äldre ungdomar handlar det om feriearbeten inom kommunala verksamheter som äldreomsorg, barnomsorg och på Summer camp. Kommunen erbjuder arbete i tre veckor, med 30 timmar i veckan och med en lön på 70 kronor i timmen.

Kommunala feriearbeten för ungdomar som gått ut första årskursen på gymnasiet är vid det här laget väl etablerade. I Vingåker har 80 ungdomar sökt kommunalt feriearbete i sommar.

‒Det är ungefär lika många som förra året och alla kommer att beredas plats.

I Katrineholm handlar det om 284 sökande som kommer att få tre veckors sommarjobb inom någon av de kommunala förvaltningarna.

‒Vi har platser inom parkförvaltningen, vård- och omsorg och barnomsorgen. Dessutom samarbetar vi med kyrkan och med olika föreningar, säger Jonny Grundelius.