Facklig oro för medlemmarnas situation

Katrineholm

Den upplevda stressen gör att en del lärare funderar på att byta yrke. Det berättar Ceith Landin, Lärarnas riksförbunds fackliga ombud på Lindengymnasiet.

Flera lärare på Lindengymnasiet delar den kritik och frustration som Helena Nylander, Anette Gänsler Andrén och Ulla Evensson ger uttryck för. Enligt det fackliga arbetsplatsombudet Ceith Landin är stressen ett allmänt tillstånd, i synnerhet för de lärare som undervisar i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

- Jag får många mejl från LR:s medlemmar där de berättar hur de mår. En del har magsår. Många har till och med uttryckt att de inte vill jobba som lärare längre. Det är oroväckande, säger han.

Medlemmarnas upplevelser av sin arbetssituation har förmedlats vidare uppåt, via Lärarnas riksförbunds lokala avdelning till arbetsledning och ända upp till förvaltningsledningsnivå. Enligt Ceith Landin är fackets och de enskilda lärarnas kontakter med skolans rektor Bengt Lind goda.

Birgitta Larsson, verksamhetschef för gymnasieskolan, säger att många lärare i hela landet upplever ökad stress efter Gy11. Men att många lärare i Katrineholm funderar på att byta jobb är "bekymmersamt", säger hon.

- Det här är något som vi naturligtvis måste titta på tillsammans med de fackliga organisationerna. Skolan genomgår ett stort förändringsarbete och vi måste tillsammans tänka ut hur vi ska förhålla oss och anpassa oss efter de krav som finns, säger hon.