Det blir sannolikt inga fler doser för Sörmlands del av årets influensavaccin, enligt Helena Hervius Askling smittskyddsläkare och verksamhetschef på landtinget Sörmland.

– Utifrån den information vi har i dag, så ser vi inte att vi får in mer vaccin, säger hon.

Sörmland har fått den andel doser som har beställts, närmare 38 000 doser vaccin, vilket är fler än föregående år. Det finns doser kvar runt om i Sörmland men med tanke på osäkerheten runt fler leveranser har Askling beslutat att prioritera riskgrupper i första hand. Varför landstinget hamnat i en situation där vissa grupper nu måste prioriteras ska genomlysas senare.

Artikelbild

– Det får vi utvärdera när vi ser helheten. Vi har ingen registrering på exakt vilka som fått vaccin, eftersom denna delvis görs i efterhand men jag upplever att efterfrågan är större i år, säger hon.

Landstinget vill öka vaccinationstäckningen och ser helst att alla över 65 år vaccinerade sig. Sörmland har legat lågt i den åldersgruppen ur ett nationellt perspektiv.

– Det är positivt att fler vaccinerar sig, säger Helena Hervius Askling.

Dessutom har landstinget jobbat med informationskampanjer, något som kan ha påverkat vaccinationstäckningen i år, resonerar Askling.

– Varje vårdcentral beställer själv och det är många tusen doser fler än förra året. Jag upplever att man tagit höjd för det men kanske att man skulle ha gjort det mer.

På under måndagen fanns vaccin kvar på exempelvis vårdcentralerna City, Skiftinge, Fröslunda och Tunafors i Eskilstuna samt på vårdcentralen centrum i Flen och på vårdcentralen Mäster Olof i Strängnäs.

Flest vaccindoser fanns under måndagen i Nyköping där den nya privata vårdcentralen Bergus Care hade 3130 doser kvar när alla övriga vårdcentraler i Nyköping tillsammans hade 677 doser.