Efter fjolårets usla skördar hade lantbrukare och djurägare hoppats på överflöd i år. I stället torkar grödorna bort och eftersom många beten redan är tömda, går stora delar av de tidiga och oftast knappa skördarna åt till stödfodring.

nationella Facebookgruppen Foderhjälpen 2018. Den startades förra veckan på ett privat initiativ, för att förmedla kontakter mellan mark- och djurägare, och hade i dag onsdag över 20 000 medlemmar, varav många från Sörmland.