Två stora vindkraftsparker planeras i Eskilstuna kommun. I det ena fallet är den juridiska beslutsprocessen avslutad. Företaget Scanergy har fått I Kafjärden är ärendet ännu inte slutligt avgjort. Mark- och miljödomstolen meddelade den 14 februari att det bygglov stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun gett det kinesiska företaget Enwind för nio vindkraftverk gäller.