I Munktellmuseet i Eskilstuna hade representanter för landsting, kommuner, näringsliv och allmänhet samlats för att ta del av en heldag som kretsade kring mat och hållbarhet.

Dagen avslutades med utdelningen av Sörmlandsmedaljen, en utmärkelse som instiftades 2009 av dåvarande landshövdingen Bo Könberg. Syftet med priset är att lyfta fram personer eller organisationer som gjort framstående insatser för Sörmland. Det är allmänheten som nominerar och länsstyrelsens insynsråd som utser vinnaren.

Nominerade till årets pris var organisationskonsulten Emre Gürler, projektledaren Karin Sundby och föreningen Sörmlandsleden som företräddes av kassören Rolf Zetterström.

Landshövding Liselott Hagberg läste upp motiveringen: "med ett stort engagemang och positivt framåttänkande sköter föreningen en vandringsled genom hela länet och lockar besökare från när och fjärran för att uppleva natur- och kulturhistoria. De ledansvariga hjälper med sitt engagemang till att uppnå de nationella friluftsmålen och delar av de folkhälsopolitiska målen".

Rolf Zetterström fick, å föreningens vägnar, motta blommor, medalj och diplom.

– Det är en stor ära för oss. Vi är 200 stycken som jobbar aktivt med leden och det är så fantastiskt med den här uppskattningen från det sörmländska samhället, det kan man inte nog poängtera, säger han.

Sammanlagt vandrar mellan 300 000 och 400 000 personer hela eller delar av Sörmlandsleden varje år. Föreningen har under senare år fått ett uppsving och gått från 275 medlemmar 2001 till drygt 5000 medlemmar i år. Rolf Zetterström hoppas att utmärkelsen ska bidra till att den positiva utvecklingen fortsätter.

– Det här kan nog ge en viss injektion.

I övrigt bjöd dagen på föredrag om nationell och sörmländsk livsmedelsstrategi och hållbar utveckling, musikframträdande från Eskilstuna percussion och prisutdelning till lokala företagare.

Bland annat presenterades arbetet med Sörmlands nya livsmedelsstrategi. Den nya strategin presenteras i dess helhet på länsstyrelsens hemsida den 8 oktober. Då påbörjas också en remissomgång som pågår fram till den 28 oktober. Alla bjuds då in att lämna yttranden om den föreslagna strategin.