Kostnaderna för en exempellägenhet har sammanställts i Nils Holgersson-rapporten för 2018. Hyresgästföreningen är en av beställarna. Undersökningen visar att det är stora skillnader i kostnaderna mellan landets 290 kommuner. I Katrineholm summeras avgifterna för el, värme och VA till 2053 kronor per månad och i Vingåker är kostnaderna något högre, med 2271 kronor.

Som jämförelse är riksgenomsnittet knappt på 2000 kronor. Den billigaste kommunen var Luleå med 1512 kronor och dyrast var Munkedal med 2428 kronor per månad.

– Kostnadsökningen tar vi upp i våra krav på hyreshöjningen. Får vi inte ut det på hyran så måste vi spara på någonting och det är minskat underhåll, säger Ingmar Eriksson, vd på KFAB.

Ökningen av elkostnaden är det som sticker ut mest i rapporten med en ökning med cirka 20 procent i Katrineholm och Vingåker. Siffran är nära riksgenomsnittet. Avgifter för avfall, vatten och avlopp är i stort sett oförändrade lokalt.

– Elen är dyr. Vi upphandlar förbrukningselen på norska börsen. Där tycker jag vi har lyckats få ett ganska bra pris.

Hyresgästernas hushållsel betalas av hyresgästerna i det egna abonnemanget, där den fasta kostnaden är en stor del.

– I de nybyggda fastigheterna i kvarteret Hästen och Pantern har vi tagit ett större abonnemang och sen debiterat kostnaderna för att minska kostnaderna, säger Ingmar Eriksson.

De nybyggda fastigheterna har också utrustats med solceller och en vattenmätare till varje lägenhet för att sänka kostnaderna.

Hyreshöjningen 2018 landade på 1,85 procent i Katrineholm, 2,3 procent för Vingåkershem och 2,0 procent för övriga fastighetsägare i Vingåker.

– Under de senaste åren har inte fastighetsägarna fått så mycket som avgifterna har höjts. Så vi har haft väldigt gynnsamma hyresförhandlingar under några år säger Anders Hördin, vice ordförande i Hyresgästföreningen i Katrineholm och Vingåker.

Han upplever att hyresgästerna kan tycka att höjningen är hög, men förklarar att det är på grund av att taxor och lönerna höjs.

– Det enda vi kan påverka i förhandlingen är underhållet. Räntor, taxor och löner kan vi inte påverka och vi beklagar när underhållet får stryka på foten. Men det ligger i fastighetsägarens intresse att göra det bästa möjliga av de pengarna de får in.