Det snabbt eskalerande spridningsförloppet av coronaviruset har lett till att Region Sörmland beslutat att öppna en ny infektionsavdelning på Mälarsjukhuset. De lokaler som tagits i anspråk rymde tidigare njursjuka patienter.

– Vi har på bara tre-fyra dagar lyckats ställa i ordning en helt ny vårdavdelning och det har varit en enorm utmaning. Men det har gått bra och det är rätt fantastiskt, säger Göran Stenlund, biträdande verksamhetschef på Mälarsjukhusets infektionsavdelning.

Antalet patienter med covid-19 som är inlagda på den ordinarie infektionsavdelningen uppgick vid lunchtid på torsdagen till 20 personer. Det totala antalet platser där är 22. Den nya avdelningen fyller därför ett stort behov och den kommer att öppna redan på fredag.

– Antalet drabbade ändras från dag till dag. Nu får vi en välbehövlig utökning av antalet vårdplatser för att vi ska kunna möta kurvan av nya fall. Ingen vet hur många det blir men antalet kommer att öka kraftigt. De 14 nya platser vi nu får kommer att fyllas, säger Göran Stenlund.

Exakt hur många som kommer att jobba på den nya avdelningen är osäkert men bemanningen är säkrad enligt vårdenhetschefen Karolina Hallberg. Till en del beroende på att hela vårdapparaten ställt om, men nyrekryteringen har även skett via Facebook.

– Det är ett fantastiskt engagemang och en otrolig respons. Folk är jättelojala, de vill bidra och hjälpa till. Det handlar både om de som jobbat hos oss förut och nu vill komma tillbaka, men också om personer som är timanställda, säger Karolina Hallberg.

Trots detta ser de ansvariga ett fortsatt stort behov av personal på både kort och lång sikt.

– Vi är inte i mål, vi behöver fylla på med både extrapersonal och servicepersonal. Och vi behöver förstärka bemanningen för den långsiktiga utvecklingen. Den befintliga personalen behöver ju naturligtvis vara ledig också. Så vi söker alltjämt fler sjuksköterskor och fler undersköterskor, det gäller hela vårdkedjan. Den som är intresserad uppmanas att gå in på Region Sörmlands hemsida för mer information.

Den senaste lägesrapporten från Region Sörmland på torsdagseftermiddagen visar att ytterligare tre personer har avlidit i sviterna av corona det senaste dygnet. Två var över 70 år och en under 70 år. Samtliga hade underliggande sjukdomar. Det totala antalet coronarelaterade dödsfall i Sörmland uppgår nu till tolv personer.