Med start på tisdagen och under onsdagen kan den uppmärksamme se en helikopter flyga över ledningsnätet. Det är Eskilstuna Energi och miljö, EEM, som genomför sin årliga besiktning av sina luftledningar. Genom helikopterbesiktningen vill man lokalisera och åtgärda eventuella brister. I informationen som EEM gått ut med beskrivs arbetet såhär:

"Det vi främst tittar på under en besiktning är att luftledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i bra skick. Vi tittar även på växtligheten under och vid sidan av ledningen för att hitta träd som vid hårda vindar skulle kunna riskera att falla på ledningarna."

Områden som berörs är Eskilstuna, Näshulta-Svalboviken, Strängnäs och Mariefred.

Med anledning av besiktningen kan besvärande flygbuller uppstå, skriver EEM:

"Vi beklagar att besvärande flygbuller kan förekomma under kortare perioder."