Nytt dagvattensystem och nytt ytskikt i korsningen. Det är vad som väntar när korsningen Kungsgatan/Drottninggatan nu stängs av för all motortrafik. Från 1 april fram till 31 juli är det endast fotgängare och cyklister som får ta sig förbi arbetsplatsen.