– Vi här den enda skolan i Eskilstuna som får den här utmärkelsen. Och jag vill verkligen hylla vår fantastiske skolbibliotekarie Andreas Frid, säger rektor Jannice Kloibhofer.

64 skolor i landet får i år utmärkelsen som DIK delar ut för sjunde året i rad. DIK är facket för anställda och studerande inom kultur, reklam och kommunikation. DIK ingår i Sveriges akademikers centralorganisation.

Till kriterierna för utmärkelsen hör att skolbiblioteket ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision, att biblioteket samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande och att det stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga och även deras digitala kompetens.

Dessutom ska skolbibliotekarien vara en inspiratör för att öka läsfärdigheten, ge eleverna verktyg för källkritik, lära dem navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet.

– Vi kommer att fira nästa fredag med Andreas, elever och personal, säger Jannice Kloibhofer.