Trots att hon bodde på ett specialanpassat hem med pansarglas och vårdare dygnet runt rymde hon gång på gång och tog, efter upprepade självmordsförsök, sitt liv. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat kommunens hantering av Linda och kommit fram till att socialnämnden brustit i vården av Linda.

– Det är ett väldigt stort misslyckande för hela vårt välfärd- och vårdsystem när ett barn går bort. Vi tar till oss kritik där vi verkar ha haft brister i socialnämndens handläggning, sa Mehmed Hasanbegovic, chef på socialförvaltningen i Eskilstuna.

Linda omhändertogs när hon var drygt ett år gammal och var omhändertagen under större delen av sitt liv med Eskilstuna kommun som ansvarig vårdbeställare. När hon var tretton år hade hon bott på 21 olika orter och omplacerats runt 40 gånger. Enligt läkare som granskat fallet blev Linda sjukare av vården hon fick. De beslut som socialnämnden fattat har inte alltid varit till Lindas bästa och hon har inte fått den vård, det stöd och det skydd hon behövde och hade rätt till, skriver Ivo i beslutet.

– När jag fick beskedet så började tårarna att rinna. Det är viktigt för oss att få det här på papper, säger Lindas bonusmamma som fick reda på Ivos beslut när tidningen kontaktade henne på måndagen.

Hösten 2016 gjorde Linda ett av sina allvarligare självmordsförsök. Kommunen ansåg inte att hennes dåvarande boende kunde ge Linda den vård hon behövde och hon blev placerad på det specialanpassade boendet i kommunens regi.

– Utifrån de omständigheter som fanns där och då var det här det bästa alternativet vi kunde påvisa, säger Hasanbegovic.

Linda fortsatte att rymma och göra självmordsförsök på boendet men i samråd med barn- och ungdomspsykiatrin beslutade kommunen att hon skulle bo kvar – ett av tre beslut som får kritik av Ivo.

Tycker du fortfarande att boendet var det bästa alternativet?

– När vi förlorar ett liv är det svårt att säga ja eller nej. Men jag kände att vi gjort allt vi kunnat för att skapa ett bra liv för individen.

Linda bodde på boendet i elva månader, fram till dagen hon tog sitt liv.

– Vi har sagt hela tiden att vi var rädda för att det här skulle hända. Så det är ju bra att få det på papper, säger Lindas pappa.

Vissa problem som uppstått under vården av Linda, exempelvis en del av de många omplaceringarna som ägt rum, har dock legat utanför kommunens kontroll, konstaterar Ivo och anser att flera av de boenden där Linda placerats inte hade resurser att ta hand om henne.

Ivo har ställt krav på att socialnämnden i Eskilstuna, senast 6 juli i år, ska redovisa vilka åtgärder de tagit för att det som är bäst för barnet alltid ska vara avgörande vid beslut gällande vård och behandling av barn.

Kommunen har till 6 juli på sig i år att visa vad de vidtagit för åtgärder för att möta Ivos krav.

– Vi har inte noggrant hunnit gå genom vad vi kommer påvisa i svaret. Jag tänker mig att en stor del av svaret redan finns, men vi behöver samla ihop det, säger Mehmed Hasabegovic.

Linda heter egentligen något annat.