– Det är helt och hållet en ekonomisk fråga. Behovet är hur stort som helst. Allt annat är en lögn, reagerar en elevassistent som KK talat med.

Förslaget om en assistentpool omfattar fyra tillsvidareanställda på Sävsta. Där råder arbetsbrist, enligt barn- och utbildningschefen Anders Danielsson.

– Meningen är ju att elevassistenterna ska matcha barn som är i behov av assistans. I det här fallet finns just nu inte ett sådant behov. Elevassistenterna är för många.

Artikelbild

| Anders Danielsson sticker inte under stol med att omfördelningen också handlar om att göra en besparing.

Assistansen betalas genom ett tilläggsbelopp som respektive skola eller förskola kan söka av kommunens elevhälsa. Beloppet är till för barn och elever med extraordinärt behov av särskilt stöd för att klara vardagen och undervisningen i skolan.

Osäkerheten kring planeringen av assistans är emellanåt stor, beskriver Danielsson. När elever slutar eller byter skola är det inte alltid behovet av stöd fylls av andra elever. Assistenten jobbar kvar men utan tilläggsbeloppet ökar skolans kostnader.

Det är sådana belastningar på budget som Vingåkers skol- och förskoleverksamheter är satta att ”vårstäda” bort, som barn- och utbildningsnämndens ordförande Ing-Mari Frössevi (C) nyligen uttryckte det. Verksamheterna behöver minska kostnaderna med totalt 7,9 miljoner kronor för att nämnden ska nå en budget i balans 2020.

Danielsson sticker inte under stol med att assistansen på Sävsta har en koppling också till sparkravet.

– Vi vill att rektorerna ska komma i den budgetram de har fått. Då ser vi över allt vi kan göra för att bli mer effektiva.

Assistenten som tidningen pratat med tror snarare att det blir kaos. Hen lider med barnen och deras föräldrar.

– Det här kommer inte att gå. Det är helt oacceptabelt.

Ingen av de berörda assistenterna sägs upp. Från nästa läsår ska de som ingår i poolen vara placerade i Marmorbyns skola, på Slottsskolan F–6 respektive 7–9 medan en förblir placerad på Sävsta. När det behövs elevassistens i form av inhopp och vikariat på andra skolor ska poolen rycka in.

Enligt Danielsson har idén fått både positiva och negativa reaktioner från de som berörs. Det har också kommit klagomål från föräldrahåll. I nästa vecka ska förslaget förhandlas mellan arbetsgivare och fack.