Beskedet kommer kanske inte som en nyhet eftersom man redan i somras Fler pendlarröster här!