De båda kommunal- och församlingsbiblioteken i Sköldinge ägde vid fjolårets slut en boksamling av 1,505 band. Boklånen voro under året 1,612 av 294 boklånare.

Länsstyrelsen har i stället för hemmansägaren Erik Olsson, som avsagt sig uppdraget, förordnat hemmansägaren Karl Jansson i Ekeby till ordförande i hästuttagningsnämnden för Lerbo socken.

Dödsfall i difteri vid Eriksberg. I difteri avled i lördags å epidemisjukhuset i Katrineholm, dit han ett par dagar förut införts, 16-årige ynglingen Erik Karlsson, son till fodermarsken vid Eriksberg – söder – Karl Karlsson och hans maka. Utom av föräldrar sörjes den avlidne av flera syskon och anförvanter.

Åtgärder äro vidtagna för hindrandet av smittan.

Stadsfullmäktige beslöto i måndags i enlighet med drätselkammarens förslag att för innevarande år bevilja Katrineholms gymnastikförening ett anslag av 500 kr.

Katrineholms hälsovårdsnämnd har beslutat att för den händelse amerikanskt fläsk kommer att i staden försäljas fordra att detsamma före saluförandet garanteras trikinfritt.

Kuriren för 50 år sedan

RFSU:s rådgivningsbyrå i Katrineholm noterade under fjolåret 180 besök – av det totala antalet besökare var 14 män. Rådgivningsbyrån var öppen 16 kvällar under året. Föreståndare var dr Elsy Olsson-Kahn, som också är ordförande i Katrineholms RFSU-avdelning. Hon återvaldes vid årsmötet på onsdagen för ytterligare en tvåårsperiod.

Förre plåtslagaren Erik Hilmer Johansson, Jägaregatan 18 B, Katrineholm, fyller på lördag 75 år. Han är född i Vingåker, och bodde där tills han var 17 år, då han flyttade till Lännäs och började arbeta som eldare på olika båtar i inomskärstrafiken. 1919 gifte han sig och 1928 flyttade han till Katrineholm. Han fick då anställnings som påtslagare vid Karossen, där han sedan stannade i 37 år.

Förre metallarbetaren Abel Karlsson, Vårdhemmet, Vingåker, uppnår lördagen den 22 mars den aktningsvärda åldern av 91 år. Han är av gammal fiskarsläkt, hans far och farfar tjänade sina uppehällen som fiskare på Hjälmaren. Abel Karlsson är uppväxt på Tockenön.

På lördag 50-årsjubilerar Katrineholms socialdemokratiska kvinnoklubb. Och i och med att jublet förläggs till den 22 mars blir det nära nog exakt 50 år sedan klubben föddes 1919.