– Att köra bil i gräs eller på mindre skogsvägar där det kan finnas grässträngar kan också vara en brandrisk, säger Lars Lagebo, räddningschef i Eskilstuna.

En krossad glasflaska, och rökare som slänger fimpar på marken utgör en brandfara. Lars Lagebo uppger att räddningstjänsten största rädsla nu är åska och anlagda bränder.

Lantbruksmaskiner kan slå emot en sten på åkern och på det sättet skapa farliga gnistor. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har kommit med råd på deras hemsida om hur lantbrukare ska agera under torkan. De har även tagit fram en tipsbank tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hur uppmanar ni allmänheten att agera i denna extremtorka?

– Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite om ni ser rökpelare. Vi blir inte ledsna ifall det visar sig att det bara är en bonde som är ute och kör på sin torra mark. Om ni känner röklukt eller ser rök, ring 112. Tiden är avgörande i det här torra läget som råder nu, vi måste upptäcka branden och vara på plats i tid för att hinna ringa in den med slangar, säger Lars Lagebo.

Även Trafikverket måste agera i torkan. Tåg som får fel på en broms utgör en risk då det skapas gnistor under tågets färd.

– Det vi är oroliga för är gnistbildning från tågets bromsar. Vi har gjort branschen uppmärksamma på att de ska framföra tågen på ett säkert sätt och kontrollera att deras bromsar är kompatibla, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Hon uppger också att de ställer in alla arbeten i närheten av järnvägsspåren, som rälsslipning eller andra former av heta arbeten.

Enligt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska man vid brand först rädda och varna de som kan befinna sig i fara. Nästa steg är att larma. Sedan ska man försöka släcka branden, om man anser att man klarar av det.