Ekonomi Singapore skriver ner sin prognos för BNP-tillväxten för 2020 på grund av coronaviruset. Tidigare prognoser för tillväxten låg på mellan 0,5 och 2,5 procent, de nya siffrorna landar istället på mellan -0,5 och 1,5 procent.

Enligt landets ministerium för handel och industri baserades den tidigare prognosen på en måttlig uppgång i den globala tillväxten.

"Sedan dess har utbrottet av coronaviruset 2019 (covid-19) påverkat Kina, Singapore och många länder runt om i världen", skriver ministeriet.

Viruset väntas påverka Singapore på flera sätt. Bland annat genom att företag inom industrin kan drabbas av störningar i leveranskedjan på grund av nedstängningarna av fabriker i Kina, men även på grund av att turismsektorn i landet har drabbats hårt av antalet minskade turister som en följd av virusutbrottet.

Singapores ekonomi växte med 1 procent under fjärde kvartalet i fjol, och med 0,7 procent under hela 2019.