Vardagen som landstingsråd för Mattias Claesson innebär att han lägger sin största tid på primärvården, hur resurserna ska förläggas och vilket uppdrag vårdcentralerna ska ha.

Men just nu, den här dagen i början av augusti, möter han upp vid Ingvaldstorp, där han och hustrun, Barbro Claesson nyligen slagit upp dörrarna till ett nytt kafé vid handelsträdgården. Han berättar att familjen Claesson präglas av företagsanda och driver bland annat ett till kafé, i Vrena.

Han beskriver sig själv som en person som alltid gör något och som blir ett med uppdraget. Om det så är inom politiken, inom engagemanget i lokalidrotten i Björkvik, eller i familjens verksamheter.

– Jag drivs av mötet med människor, säger han.

Fram till valet räknar Mattias Claesson nu med att vara ute och röra på sig och synas ute i länet.

Han är en av dem i landstingsfullmäktige som varit med längst. I fullmäktige sedan 2000 och som heltidspolitiker sedan 2007. Han är också den ende i den styrande koalitionen som suttit på sin post hela mandatperioden ut, medan såväl Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna har fått nya ledare.

– Det har varit en utmaning, att alla de jag förhandlade med har bytts ut. Det blev en omstart varje gång, säger han.

Politiken kan tyckas självklar för honom, men engagemanget har inte följt honom sedan barnsben, som det ofta kan göra, i stället blev det ett vuxet beslut.

Medlem i partiet har han varit sedan 1991 och han konstaterar att Centerpartiet i dag inte är samma parti som då. Det första man förknippar med partiet i dag tror Mattias Claesson är Annie Lööfs starka varumärke. Själv beskriver han sitt parti som pragmatiskt.

– Vi är vana vid att vara ett mittparti som är ganska pragmatiska. Säger vi en sak så står vi för det. Det hoppas jag att väljarna också ser och att det skapar trovärdighet.

Ideologiskt menar han att C blivit mycket tydligare, sedan han gick med 1991.

Det som utmärker Centerpartiet i dag ideologiskt, enligt Mattias Claesson, är att partiet inte ruckar på valfriheten.

– Vi som parti ser möjligheter, grundinställningen är att vården ska vara offentligt finansierad, men vem som utför den - där kan det finnas alternativ. Sedan är processen, att följa upp att det blir som vi beställde, viktig.

Mattias Claesson menar att C har fått igenom mycket med sina fyra mandat av 71. Utmärkande för mandatperioden som gått och sittande koalition säger han är fjolårets beslut om avgiftsfria besök på vårdcentralen på vardagar (helgbesök kostar nu 400 kronor), med syftet att göra primärvården till första vägen in och samtidigt minska trycket på länets akutmottagningar.

Samtidigt blev besök till specialistvård och akutvård dyrare, 400 kronor per besök.

Besöken inom primärvården har mycket riktigt ökat, Samtidigt har läkare och verksamhetschefer inom primärvården reagerat på att primärvården inte fått mer pengar och är kraftigt underfinansierad. Parallellt råder också läkarbrist i länet och enligt personalen själva är primärvården inom länet ojämlik.

Målet för Mattias Claesson, är att få fortsätta sitta i en styrande koalition och han kan tänka sig samarbete med alla partier som Centerpartiet delar värdegrund med, alltså alla, förutom SD. Siktet är inställt på fortsatta satsningar inom primärvården.

Vilken bild är enligt dig som politiker rättvis att förmedla väljarna i dag om läget inom den sörmländska vården?

– Vi ser såklart att det är för få läkare och att många får förlita sig på inhyrd personal. Vi vill göra sjukhusens läkare mer delaktiga i primärvården. Det pågår diskussioner om det och vi är politiskt överens om att vi ska se över frågan om hur sjukhusens resurser, bland annat med teknikens hjälp, kan användas för att föra vården närmare patienterna. För att få fler läkare behöver vi också en ändrad inställning, vi tar större ansvar nu för utbildningstiden. Vi kan inte bara vänta in läkare, sannolikheten är större att läkare stannar hos oss om de får del av sin utbildning hos oss.

Partiet driver också frågan om fast läkarkontakt, men Mattias Claesson säger att man samtidigt behöver ta hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut idag.

– Ingen är på sitt jobb i 30 år idag.

Några andra hjärtefrågor är att fortsätta värna om jord- skogs- och viltbruket vid Nynäs gård och att skapa en Länspuls, en busslinje som binder samman länets vårdcentraler och sjukhus, för att sjukresor så långt som möjligt ska kunna ske med vanlig kollektivtrafik.

Men det stora målet är alltså att fortsätta utveckla primärvården.

– Det handlar om fler vårdcentraler och vi kan också tänka oss att lägga ut några offentliga verksamheter på entreprenad. Sedan är det också viktigt att vi ser till att ombyggnationerna av sjukhusen går iland. Och att vi tar vara på digitaliseringens möjligheter.

En gemensam beröringspunkt för Centerpartiet och Vård för pengarna är frågan om effektivare administration. Där koalitionen lyfter fram att drygt 50 nya läkare anställts, är oppositionen framme och upplyser om att staben vuxit med 60 nya chefer och 80 nya administratörer.

Mattias Claesson vill se hur modern teknik kan användas i större utsträckning för att skapa en effektivare administration.

– Vi måste hitta effektiva lösningar och frigöra resurser för att kunna möta människor.

Mattias Claesson är inte en person som ångrar sig, men han kan samtidigt se att det finns saker som hade kunnat göras annorlunda. En sådan sak som han nämner är vårdplatsbristen i Nyköping som var värre i början av förra mandatperioden.

– Vi i koalitionen, den politiska ledningen, borde ha lagt manken till mer då. När det gäller Kullbergska sjukhuset så är det visserligen välfungerande. Men vi behöver under nästa period se över hur strukturen på sjukhusen ska hanteras. Ska vi vara trovärdiga skulle vi behöva lägga större politiskt fokus på våra sjukhus och mer intresse på hur de ska organiseras för att få bättre flöden och en effektivare vård, säger Mattias Claesson och fortsätter:

– Patienterna förväntar sig service, annars går de någon annanstans och den sörmländska vården har inte helt anpassat sig till den verkligheten. Den politiska ledningen behöver arbeta mer proaktivt med det.

Han beskriver läget efter förra valet som svårt, parlamentariskt, som medförde många och långa förhandlingar.

– Vi gick in med några principiella frågor, såsom att få ner arbetstempot och få arbetsro och att ändra kulturen, vi hade haft ett antal år med mycket mediebevakning.

Den nuvarande koalitionen har varit till nytta för Sörmland tror han.

– Ja jag har känt att det har varit bra, vi får svar vid valet på frågan om Centerpartiets del har varit till gagn. Men vi har uppnått en mycket stabilare organisation och fått ganska mycket ordning och reda och det har Centerpartiet haft en stor del i.

Det här valet tror Mattias Claesson kommer bli ett värderingsval.

– Det kommer inte vara sakfrågorna som styr. Men frågan om hur välfärdens ska säkras upp är det som kommer att vara avgörande.