Industrilokalen från 50-talet omgärdas av ett villaområde och hyreshus. I slutet av 2016 köptes den av två privatpersoner för en halv miljon kronor.

Enligt uppgifter till tidningen påbörjades renoveringen av fastigheten i vintras och bland annat har luftvärmepumpar installerats och fönster och dörrar bytts ut.

I grannskapet har närboende reagerat efter att folk börjat strömma till lokalen, där fönstren på nedervåningen har täckts för. En uppgiftslämnare säger att man drog gång mötesverksamhet för två månader sedan och det har hållits några sammankomster sedan dess.

Artikelbild

| Marcus Asplund på Västra Sörmlands räddningstjänst säger att det är A och O att de brandtekniska kraven uppfylls för samlingslokaler.

– Det kom folk till fots och det stod bilar parkerade överallt runt hela kvarteret och blockerade. Vi fick ringa kommunen som fick komma hit och förklara var tomtgränsen går.

Enligt uppgiftslämnaren ska det till en av sammankomsterna uppskattningsvis ha kommit 300 personer.

Den aktuella fastigheten är taxerad som industrifastighet och lagerlokal och något bygglov har inte sökts enligt Åsa Westerlund på bygglovsenheten.

Marcus Asplund på Västra Sörmlands räddningstjänst är tydlig med att det krävs tillstånd från kommunen, VSR samt miljö och hälsa för att förvandla en tidigare industrilokal till en samlingslokal.

– Om det är en samlingslokal måste brandtekniska krav uppfyllas, det är A och O. Man måste tänka på säkerheten och det måste finnas utrymningsvägar och utrymningslarm. Det krävs bygglov och sedan får man en brandskyddsdokumentation som ska leva upp till våra krav. Annars blir det en illegal verksamhet.

Marcus Asplund säger att kommunen borde backa bandet och göra rätt från början.

– Man kan använda det som samlingslokal vid något enstaka tillfälle om kommunen tillåter det, men inte permanent, säger han.

Under tisdagens sammanträde i Brottsförebyggande rådet i Vingåker var den nya samlingslokalen uppe till diskussion. En av de som deltog under mötet var kommunpolis Dennis Ejvindsson.

– Vi fick information från Vingåkers kommun om en ny lokal under uppbyggnad. Det är en kulturförening som har öppnat någon form av bönelokal. Som jag tolkade det ska föreningen tidigare ha haft någon form av verksamhet vid Vannalaplan. Det här är helt nytt för polismyndigheten och vi kommer att titta på det ur ett polisiärt perspektiv om det till exempel blir en oro över parkeringsstörningar.

Kommunalråd Anneli Bengtsson (S) säger att hon inte har har någon mer information i nuläget.

– Men jag vet att våra tjänstemän är på banan och det ligger på både VSR och bygghandläggare, säger hon och hänvisar vidare till kommunchef Ralf Hedin.

Hedin i sin tur känner inte till att det skulle finnas någon form av överenskommelse mellan fastighetsägarna och kommunen. Han har inga detaljerade uppgifter om den aktuella lokalen eller hur länge kommunen känt till ärendet.

– Men om man ändrar användningen av en fastighet så att det inte längre stämmer med de regler och restriktioner som gäller ska det så klart hanteras på ett formellt korrekt sätt av fastighetsägaren. Gör man inte det så får vi agera utifrån det vilken lokal det än gäller.

Katrineholms-Kuriren har varit i kontakt med familjen som äger den aktuella fastigheten, men de avböjer att kommentera och hänvisar till att man vill föra dialogen med Vingåkers kommun.

Området, där fastigheten ligger, växte fram under 1950-talet och följer inte den angivna detaljplanen enligt planarkitekt Diana Soldagg. I den senaste stadsplanen från 1970 anges att området är avsett för bostadsändamål, men detta till trots finns flera industrifastigheter i samma kvarter. Dessutom är mark som inte får bebyggas delvis bebyggd.