Det framgår av en lex Sarah-anmälan som stiftelsen Linden gjort till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Stiftelsen Linden driver boende och daglig verksamhet för personer med diagnosen autism.

Enligt anmälan lämnades personen, som bor på ett av stiftelsens LSS-boenden, utan personal och tillsyn under en dag, den 1 juni. Det innebar att den boende inte fick någon mat, sina mediciner eller annan tillsyn. Detta uppmärksammades först på kvällen.

Enligt anmälan berodde det inträffade på att rutinen för avrapportering mellan dag- och nattpersonal brustit, samt att dagpersonal inte kommit till sitt arbete.

Den boende tycktes inte ha kommit till skada av det inträffade och hade haft tillgång till vatten hela dagen. Händelsen anses av ledningen vara så pass allvarlig att den lex Sarah-anmälts som ett allvarligt missförhållande.

Efter händelsen införde ledningen omedelbart ändrade rutiner för avrapportering mellan dag- och nattpersonal. Dokumentationen specificeras numera tydligare i en nattrapport. Rutinerna har kommunicerats både skriftligt och muntligt med personalen, uppger stiftelsen Linden, och rutinerna följs upp på arbetsplatsträffar.