I mars besökte personal från Skolinspektionen Slottsskolan i Vingåker för att granska hur skolan arbetar med källkritik inom samhällskunskap och svenska i årskurs nio.

Nu har inspektionen meddelat vad den kommit fram till i ett beslut, som skickats till kommunen.

Av beslutet framgår att källkritik tas upp både på samhällskunskapen och på svensklektionerna. Till exempel har man diskuterat falska nyheter och nätmobbning som exempel på risker med internet.

Eleverna har också fått lära sig om medias roll i samhället, och fått möjlighet att jämföra nyhetsrapportering i olika medier.

Men undervisningen om källkritik och informationssökning kan förbättras, enligt Skolinspektionen. Den skriver i beslutet att rektorn behöver följa upp personalens kompetens och erbjuda kompetensutveckling om källkritik.

Vidare skriver Skolinspektionen att eleverna visserligen ofta söker information på internet och att undervisningen därmed tar upp informationssökning i digitala källor. Det mer klassiska sättet – att leta information på biblioteket – lyser dock med sin frånvaro. Men enligt kursplanen ska eleverna lära sig att söka information även i bibliotek.

Skolinspektionen anser att svenskämnet på skolan måste utvecklas så att den i större utsträckning lär eleverna att söka information från olika källor och att "sovra i en stor informationsmängd".

Kommunen har nu till den 28 februari 2019 på sig att svara Skolinspektionen och redogöra för vad som görs med anledning av granskningen.