Supersportis är en satsning som Sörmlandsidrotten och Vingåkers kommun tillsammans ligger bakom. 

– Vi hade en nätverksträff med föreningarna i Vingåker och då önskade man en gemensam idrottsskola för att rekrytera fler unga. Man önskade också hjälp med ledarrekrytering, berättar Sussie Engberg, idrottskonsulent på Sörmlandsidrotten. 

Supersportis blev ett svar på de önskemålen. 

Under fyra torsdagar i november kommer några idrottsföreningar i Vingåker finnas på plats i Sävstaskolans idrottshall och låta barn i åldrarna 6-10 år få prova på aktiviteter kostnadsfritt. 

Samtidigt bjuder man in ungdomar som vill pröva på att vara ledare till de här kvällarna. 

– Vi kommer att finnas på plats och vara lite mentorer och stöd för de unga ledare som är med, förklarar Sussie Engberg. 

För barnen är det ett tillfälle att få prova på volleyboll, tennis, golf, jiu-jitsu och rörelsebana. 

– Det här är ett sätt att uppmuntra till rörelse på ett lekfullt sätt, förklarar Elin Pettersson,  upplevelsesamordnare i Vingåkers kommun. 

Efteråt kan man slussas vidare till föreningslivet utifrån sitt eget intresse. 

– Det här är en möjlighet att hitta till sin idrott, i stället för att kanske hamna i den idrott som föräldrarna valt, säger Sussie Engberg. 

För föreningarna innebär det en möjlighet att nå ut med sin verksamhet, och både hitta nya deltagare och ledare. 

– Det handlar också om att hitta målgrupper som inte finns inom idrotten i dag, säger hon.