Det är kommunens landsbygdsutvecklare som tillsammans med Leader Södermanland bjuder in till en träff i bygdegården på måndagskvällen. Bakgrunden är att Vingåkers kommun håller på att ta fram en utvecklings- och serviceplan.

– Där vill vi få med hela Vingåkersbygden och inte glömma bort kransorterna, säger Sara Sjöqvist, som är landsbygdsutvecklare sedan början av april och kommer att delta på mötet. Där får hon en chans att presentera sig för Baggetorpsborna och lära känna dem.

Under mötet ska deltagarna dels få information, dels sitta i grupper och diskutera.

– De får prata om vad som är bra i Baggetorp och Vingåker och vad de saknar, hur de vill att Baggetorp ser ut om 5, 10, 30 år. Sen får vi se var det landar.

Tidigare liknande möten har hållits i Högsjö, Läppe, Österåker och Marmorbyn och där har intresset varit stort.

– Det finns ett engagemang för byarna. De har tagit fram egna lokala utvecklingsplaner och förhoppningen är att det ska ske även i Baggetorp, säger Sjöqvist.

Utvecklingsplanerna blir sedan ett underlag för kommunens prioriteringar.

– Invånarna kan till exempel skapa arbetsgrupper utifrån sina egna intressen, som vägar, skola, badplatser eller ungdomars fritid.

För att förverkliga planerna finns bland annat möjlighet att söka stöd via Leader.

– Det är inte alla som vet det, därför är Leaders representant på plats på mötet, säger Sara Sjöqvist.