Arkivens dag arrangeras årligen i hela riket den andra lördagen i november månad. Dagen, som är ett samarbetsprojekt mellan olika typer av svenska arkivinstitutioner som Riksarkivet, landsarkiven, näringslivsarkiven och andra arkiv och har funnits sedan 1988, syftar till att väcka intresse för arkivens verksamhet genom att arrangera öppna hus.

I Vingåker är det hembygdsföreningen som genomför dagen, tillsammans med Katrineholm-Flen-Vingåkers (KFV) släktforskarförening. Tanken bakom samarbetet är att föreningarna ska komplettera varandra. Släktforskarföreningen har tillgång till kyrkans arkiv från 1660-talet och Västra Vingåkers hembygdsförening tillhandahåller fotosamlingar, kartor, brev, dokument, torp- och soldatregister, vykort och tidningsurklipp från bygden som sträcker sig tillbaka till 1800-talet.

– Hembygdsföreningen har husen och vi på släktforskarföreningen letar fram folket som bebor dessa hus, vi får ett bra samarbete, säger Eivor Grafsund i KFV släktforskarförening.

– Vi har väldigt mycket material och ett arkiv med minst 5000 foton, säger Lars Ohlsson i hembygdsföreningen och pekar på några utskrifter från 1911.

[fakta nr="1"]

Under Arkivens dag på lördag välkomnas de som är intresserade till hembygdsföreningens lokaler. Där kommer man att få tillgång till arkiven och hjälp med att gå vidare via gamla kyrkoregister. Man kanske vill ta reda på mer om ett visst torp i hembygdsföreningens arkiv eller vad släktingarna dog av för 200 år sedan.

– Västra Vingåkers kyrka har noteringar i födelseböckerna sedan 1666. Man kanske har hört talas om husförhör i "Emil i Lönneberga", det fanns faktiskt, som ett sätt att pricka av om folk kunde läsa eller inte, säger Eivor Grafsund.

Under dagen finns det också möjlighet att köpa gamla böcker och tidskrifter som är till försäljning.

– Vi kommer att ha en del försäljning, och givetvis blir det också kaffe och pepparkakor, säger Lars Ohlsson.