Personer som har utbildats inom hjärt- och lungräddning och är över 18 år kan ladda ner appen "Sms-livräddare", som skickar notiser när ett hjärtstopp inträffar.

System används redan i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland.

För personer med appen, som befinner sig i en radie av 500 meter från ett hjärtstopp, kommer en pushnotis med en fråga om möjligheten att hjälpa till.

Artikelbild

En strömstöt från en hjärtstartare inom tre minuter ger en överlevnadschans på 70 procent.

Det är SOS-alarm som initierar pushnotisen via en digital tjänst. För de personer som svarar ja på frågan i pushnotisen dyker en karta upp. Den visar närmsta vägen till position för hjärtstopp och närmsta vägen till en hjärtstartare om det finns i närheten. Och där menar Hjärt- Lungfonden att det finns mer att göra. Enligt det register som finns, är det nämligen bara 356 hjärtstartare registrerat i länet – på ungefär 300 000 invånare. Men det finns betydligt fler än de som är registrerade.

Chansen att överleva ett hjärtstopp efter tio minuter är i princip obefintlig, enligt Hjärt-lungfonden.

– Det är en otroligt allvarlig fråga, säger Anna Aderlund, presstalesperson vid Hjärt-lungfonden som vill verka för att fler hjärtstartare finns närmare bostadsområden runt om i Sverige.

Närmare 6 000 personer drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. En majoritet av dessa sker i hemmet, två av tre, enligt Hjärt-lungfonden. Fyra av tio som drabbas är hjärtstopp är dessutom i arbetsför ålder.

Hjärt-lungfonden efterlyser därför fler tillgängliga hjärtstartare nära bostadsområden men även på arbetsplatser, skolor och där människor rör sig.

– Vi vill uppmana fler fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsföreningar att skaffa och registrera hjärtstartare, säger Anna Aderlund.

– Hjärtstartare ska vara ett självklart inslag där människor befinner sig.

Vid registrering blir startaren synlig för SOS-alarm som kan larma ut till frivilliga privatpersoner att hämta hjärtstartare, exempelvis de som anmält sig via appen "sms-livräddare".

Du kan registrera din hjärtstartare på www.hjartstartarregistret.se. Där kan du också se var alla registrerade hjärtstartare finns runt om i Sverige.

Vilken påverkan livräddnings-appen har haft på antal räddade liv vet inte Harald Lindén, HLR-ansvarig i Sörmland men det finns studier på att tidig HLR har ökat med appen från 48 till 62 procent – något som är viktigt för överlevnadschansen.

– Hittills finns inga studier som är designad för att studera överlevnad. Men en påbörjas nu som vi kommer vara med i, säger han.

För att få använda appen behöver du ha genomgått en HLR-utbildning under de senaste tre åren och vara 18 år eller äldre. Idag finns 28 000 personer som har registrerat sig till appen. I Sörmland kan appen börja användas den 30 november.