– I skönlitteraturen får vi uppleva andra kulturer och följa människor som vi kanske aldrig annars skulle ha träffat, säger Anna-Karin Sjökvist.

Skönlitteraturen har också, enligt Anna-Karin Sjökvist, stor betydelse för folkhälsan.

– Det tror jag att vi kommer att kunna jobba jättemycket med. Att främja läsningen av skönlitteratur som någonting som får oss att må bra.

Det senaste året har Anna-Karin Sjökvist jobbat på kommunens kontaktcenter. Dessförinnan har hon jobbat som bibliotekarie i 20 år. Hon började som bibliotekarie i Katrineholms kommun 2002. Innan dess var hon bibliotekarie i Stockholms stad.

Anna-Karin Sjökvist sökte själv chefsjobbet, som blir ledigt i och med att Hanna Rasmussen bli ny verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland

– Jag berättade för kulturchefen att jag är intresserad av den här rollen och jag känner mig redo i dag, i mitt liv, att axla den typen av roll. Så det känns fantastiskt roligt.

Anna-Karin Sjökvist sökte sig till biblioteksvärlden för att hon upplevde att biblioteket, som hon uttrycker det, "är en enormt viktig kraft i vårt demokratiska samhälle".

– Under alla år som jag har jobbat på olika typer av skolbibliotek har jag blivit påmind om drivet inom mig om och om igen. Jag brinner verkligen för demokratifrågor och för skönlitteraturens betydelse för oss människor, att vi tar del av varandra berättelser.