Frågan om vatten och avlopp i Ättersta har upprört och engagerat många av dem som bor i området.

Många enskilda avlopp har dömts ut och måste åtgärdas – till höga kostnader för fastighetsägarna. Samtidigt har en VA-förening bildats med målsättningen att anlägga ett VA-nät, som ska anslutas till det kommunala nätet.

Nu vill Vingåkers kommun ändra i den gällande VA-planen. I dag finns i den en skrivning om att Ättersta ska få kommunalt vatten och avlopp någon gång efter 2028. Förslaget nu är att helt stryka Ättersta ur planen.

Det är något som upprör Lars Knapasjö, som företräder Ättersta VA-förening. Han ser det som att kommunen backar från sina planer om att ta över föreningens anläggning.

– Det skulle innebära att föreningen måste sköta drift och underhåll av en gemensam anläggning, säger han.

Men enligt företrädare för Vingåkers kommun, innebär strykningen av Ättersta ur den nuvarande VA-planen ingen praktisk skillnad mot i dag. Något datum för när Ättersta skulle kunna få kommunalt vatten och avlopp – och då kommunen genom Sörmland vatten eventuellt skulle kunna ta över en anläggning, som byggs i föreningens regi – har aldrig funnits. Det enda som är sagt är att det ska ske efter 2028.

– Det innebära 2048, eller någon annan gång, det vet man inte, konstaterar Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Däremot kommer föreningens anläggning att erbjudas en anslutningspunkt till det kommunala nätet, och därmed alltså kopplas ihop med kommunens befintliga VA-nät.

Anledningen till att kommunen vill stryka Ättersta ur planen, är att man vill lugna dem som har investerat i sina enskilda avlopp. Bland dem har det funnits oro för att kommunen ska tvångsansluta hushåll till ett kommunalt nät, vilket skulle betyda dubbla kostnader för fastighetsägarna.

Bengtsson framhåller också, att VA-planen kommer att revideras två gånger före 2028, närmast under nästa år. Revideringen kommer att ske i dialog med de berörda och i samband med den finns möjlighet för bland andra Ättersta VA-förening att framföra sina synpunkter.