Det var vid en transportkontroll den 23 oktober 2015 som Tullverket beslagtog den alkohol som Vingåkersborna försökte föra in i landet. För den ena Vingåkersbon rörde det sig om 38,7 liter sprit, 123,48 liter vin – varav 51,68 liter cider – samt 700,92 liter starköl. Den andra Vingåkersbon försökte föra in 40,4 liter sprit, 123,48 liter vin – varav 51,68 liter cider – samt 700,92 liter starköl.

Båda uppgav vid transportkontrollen att alkoholen, som sammanlagt var värd cirka 30 000 kronor, var för personligt bruk och skulle användas till jul, nyår samt födelsedagsfester under 2016.

Den 29 augusti 2017 hävde Tullverket beslaget. Samtidigt omhändertogs varorna för en skatteutredning. Utredningen mynnade ut i ett beslut, daterat den 17 januari i år, om att varorna inte ska lämnas ut till Vingåkersborna. Beslutet grundar sig på en bedömning att varorna inte är för personligt bruk – på grund av den stora mängden – utan är inköpta för kommersiellt bruk. Samtidigt som Tullverket beslutade att behålla varorna lämnade man eftergift på den punktskatt som Vingåkerborna skulle vara skyldiga att betala. Däremot skulle båda bli tvungna att betala ett så kallat transporttillägg på 3 495 kronor respektive 3 421 kronor.

Vingåkersborna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkade på att alkoholvarorna skulle lämnas ut till dem samt att de inte ska behöva betala något transporttillägg. Tullverket motsatte sig deras yrkande.

Förvaltningsrätten har nu avkunnat dom till Vingåkersbornas nackdel. Vingåkersborna har inte kunnat påvisa att alkoholen var avsedd för personligt bruk och Tullverket har haft fog för att inte lämna ut varorna, skriver rätten. Några skäl för att befria dem från transporttillägg finner inte rätten.