2011 lades Ekesjö skola ner. I samband med det tecknade Finspång kommun ett avtal med Vingåkers kommun om att eleverna skulle gå där. Fritidshemmet vid Ekesjö blev dock kvar. Beslut togs vidare om att barnen skulle skjutsas med taxi till och från skolan i Vingåker.

Nu föreslår sektor utbildning vid Finspångs kommun att beslutet att erbjuda fritidshem i anslutning till Ekesjö förskola ska upphävas. 

Kommunstyrelsens ledamöter fick information om tankarna kring förändringen på sitt sammanträde under onsdagen. Beslut tas dock inte förrän vid nästa sammanträde i början av mars. 

Artikelbild

| Så här såg det ut 2011 när skolan lades ner. Nu är Ekesjö fritidshem nedläggningshotat.

Anders Pantzar är ny utbildningschef i Finspångs kommun. Att frågan kommer upp nu beror på att kommunen har skrivit ett nytt avtal med Vingåker. 

–  Vi har kommit överens om att eleverna från Ekesjö ska gå på de fritids som finns i Vingåker.

Enligt Anders Pantzar är det väldigt ovanligt att man har skola och fritidshem på olika ställen.

–  Fritidshemmet ska understödja och vara en del av skolan, säger han.

Förändringen berör 15 elever. Eftersom Finspångs kommun köper platserna av Vingåkers kommun handlar det, enligt Pantzar, inte om några besparingar. 

–  Det här gör vi ur ett elevperspektiv. För elevernas fortsatta måluppfyllelse, säger Anders Pantzar.

Förslaget har dock väckt reaktioner, via mejl och protestlistor, främst från föräldrar till barnen som berörs.

Om barnet behöver fritids före och efter skolan måste de nämligen själva lämna och hämta sitt barn på fritids eftersom skolskjutens är anpassad efter skoldagens början och slut.

Flera föräldrar har uttryckt sin oro i Folkbladet. En av dem är Angelica Filipsson. "Det kommer inte att funka att jobba i Finspång och Rejmyre, vi måste byta jobb för att komma närmare Vingåker", säger hon.

–  Vi är bara människor. Vi förstår att det kan bli en besvärlig situation för ett antal. Eleverna trivs ju i skolan i Vingåker. Nu får de dessutom gå kvar på fritidshemmet. Det skapar större kontaktytor att träffa andra barn, säger Anders Pantzar.

Ett möte med föräldrarna är också inplanerat, för att man vill ta del av deras åsikter.

Finns det plats för de här barnen i er fritidsverksamhet? 

–  De barn som har föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till fritidshemsplats och det följer vi. Vi har plats för fler barn på fritids om vårdnadshavarna önskar fritidshem, svarar Susanne Torssander, rektor vid Sävstaskolan, i ett mejl.