"Sörmland har idag tyvärr en ojämlik ­primärvård, på vissa håll välfungerande och på andra ­haltande. Överlag är den kraftigt underfinansierad vilket skapar problem för patienter, leder till onödiga merkostnader och en överbelastad arbetssituation. I förlängningen orsakar det även problem för sjukhusvården. Vi är långt ifrån målet att alla sörmlänningar har en fast läkare på sin vårdcentral" uppger Staffan Ahlkvist ordförande i distriktsläkarföreningen i Sörmland och Rolf Bergström ordförande svensk förening för allmänmedicin i Sörmland.

Duon menar att primärvården får för lite pengar för det arbete som utförs. Flera europeiska länder avsätter 30-40 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten till primärvården, i Sverige 17 procent, enligt Ahlkvist och Bergström.

De pengar som primärvården tilldelas är många gånger låsta till olika projekt, vilket kan hämma utvecklingen och effektiviseringen, fortsätter Staffan Ahlkvist och Rolf Bergström.

– Viktigast är att skapa kontinuitet, att patienten ska få kontakt med samma läkare. Då minskar antalet besök, säger Staffan Ahlkvist.

Vårdcentralernas verksamheter har sedan fritt vårdval infördes 2010 ständigt förändrats. Bara i år har gratis (avgiftsfria) besök införts, vilket bland annat gjordes för att avlasta akutmottagningarna på Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Det har fått effekt. Akutmottagningarna har fått färre besök.

Samtidigt har projektet med lättakuter på vårdcentralerna påbörjats och längre öppettider, kvällar och tidiga morgonar.

Men det har gjort att vårdcentralerna mellan januari och juli i år tagit emot 16 000 fler besök än samma period förra året.

Och alla vårdcentraler utom tre har under samma period fler listade patienter.

– Vi kan konstatera att vi har mer att göra och betydligt fler telefonsamtal, säger Dick Jansson, verksamhetschef på Åsidans vårdcentral i Nyköping.

En bild som Helena Gustafsson, chef på vårdcentralen Linden i Katrineholm delar.

– Ökat antal telefonsamtal in och vakanser i sjuksköterskegruppen har tyvärr bidragit till vår dåliga telefontillgänglighet. Vi ser dock en viss bättring efter införandet av lättakuten, uppger hon.

Dick Jansson anser att landstingspolitikerna i sin iver med förändringar för vårdcentralerna uppmanar människor att i högre grad söka vård när många gånger egenvården, när farmor och mormor gav råd om vård, försvunnit, vilket gör att arbetsbördan blir tung.

– Vi är inte dimensionerade för det här, säger han.

Staffan Ahlkvist:

– Det finns många ambitioner från politikerna och det är bra. Men det gäller att de ambitionerna följs upp med en adekvat budget.

Landstingsrådet och ordförande i hälsovalsberedningen Mattias Claesson (C) anser att den sörmländska primärvården är den bästa i landet och att den ska spela en mer central roll. Han uppger att den stora ekonomiska satsning som gjorts under året bara är början.