Många hemlösa utan en fast adress har svårt att få sitt röstkort. Arkivbild. Foto:

Svårt för hemlösa att rösta

Samhälle

Personer som lever i akut hemlöshet och vill rösta möter flera hinder på vägen till vallokalen. Många saknar legitimation och får inte röstkortet eftersom man inte har en adress vittnar Uppsala stadsmission om.

Röstkort och id-handling är två nödvändiga saker för att få lägga sin röst i valet. För en hemlös person är det vanligt att man saknar båda delar.

Och en utsatt livssituation försvårar möjligheten att rösta berättar Carola Matilainen, föreståndare för verksamheten Mikaelsgården vid Uppsala stadsmission.

— Man råkar ofta ut för rån och de tappar sina väskor med viktiga id- och bankkort. Ibland flera gånger om året. Vi ägnar mycket tid åt att gå med personer till polisen, säger Matilainen.

Erbjuder rösthjälp

Valmyndigheten skickar röstkortet till den senaste kända folkbokföringsadressen, vilken man som hemlös i regel inte har tillgång till längre. Därför jobbar personalen på Mikaelsgården fram till valdagen intensivt med att hjälpa verksamhetens 80–100 dagliga besökare att förtidsrösta.

Bland annat följer de med personer som inte har legitimation till vallokalen för att styrka personens identitet, eftersom man ofta står utan familj eller andra som kan göra det. Vallokaler för förtidsröstning har också möjligheten att skriva ut en kopia av röstkortet, även de flesta kommuner erbjuder sina hemlösa den servicen.

"Demokratiskt problem"

— Det krävs en jätteansträngning att rösta om man inte har rätt stöd och det är det vi på Stadsmissionen vill erbjuda. Det är ett demokratiskt problem och många känner sig utanför. De upplever att politikerna inte bryr sig, säger Carola Matilainen.

Dock upplever hon att de flesta hon träffar vill rösta.

— Många är intresserade. Vi går med ett par stycken varje dag och en del har inte röstat på flera val.

Fakta: Hemlöshet

Omkring 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige, enligt en kartläggning av Socialstyrelsen från 2017. Av dem befann sig nästan 6 000 personer i akut hemlöshet. Men mörkertalet antas vara stort och alla kommuner deltog inte i studien.

Socialstyrelsen delar in hemlösa personer i fyra kategorier:

1. Akut hemlöshet. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

2. Institution och stödboende. Personer som är omhändertagna och vistas på kriminalvårdsanstalt, vårdboende, familjehem och inte har egen bostad tre måndar innan utskrivning.

3. Långsiktiga boendelösningar. Personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden och i stället har sociala hyreskontrakt, försökslägenheter, träningsboende eller liknande.

4. Eget kortsiktigt boende. Personer som inte har ett eget hem men är inneboende hos familj, släkt eller vänner.

Källa: Socialstyrelsen